Privacy wetgeving

Privacyverklaring van Amber’s Hair & Beauty

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Amber’s Hair & Beauty verwerkt van haar klanten. Indien je kant word van Amber’s Hair & Beauty, of om andere reden persoonsgegevens aan Amber’s Hair & Beauty verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om de privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

Verantwoordelijke:

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Amber Hendriks

Burg.Notermansstraat 57

5683 MB Best

Kvk-nummer: 62683330

Info@amberhairbeauty.nl

+31611452392

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

Amber’s Hair & Beauty verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

⁃ voor- en achternaam

⁃ Geslacht

⁃ Geboortedatum

⁃ Adresgegevens

⁃ Telefoonnummer

⁃ E-mailadres

⁃ Gezondheidsgegevens

⁃ Voor- en nafoto’s

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden de persoonsgegevens verwerkt:

Amber’s Hair & Beauty verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

⁃ Het contact hebben over afspraken en de eventuele annulering daarvan

⁃ Het afhandelen van uw betaling

⁃ U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren

⁃ U te informeren over wijzigingen van haar diensten of producten

⁃ Om goederen en diensten bij u af te leveren

⁃ Het monitoren van de voorgang van de behandeling

⁃ Foto’s voor het gebruik van Social Media

Bewaartermijnen

Amber’s Hair & Beauty verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt deze gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijdering:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Amber’s Hair & Beauty. En u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@amberhairbeauty.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Amber’s Hair & Beauty wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de privacyverklaring te bekijken.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Amber’s Hair & Beauty verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld de belastingdienst).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Amber’s Hair & Beauty gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instelling van uw internetbrowser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Amber’s Hair & Beauty neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@amberhairbeauty.nl

Liever een printbare versie?

Neem gerust contact met ons zodat wij uw deze toe kunnen mailen.